De mens als actor

Effectief samenwerken door zelforganisatie

Trends in de bouw- en beheersector geven richting aan meer samenwerken, communiceren en informatie delen. 
Doel is meer grip te krijgen op de factoren tijd, financiën en kwaliteit.
Horizontale managementstructuren als LEAN en ketensamenwerking alsook het inzetten van technieken als BIM en web-based communicatietechnieken  zijn duidelijke voorbeelden die momenteel “hot” in de bouw- en beheersector zijn om meer grip te krijgen op de factor mens.

Edionline gaat daarentegen uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen (zelforganisatie).
De mens als actor leidt niet alleen tot een betere coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie, maar ook tot een betere beheersing van tijd, geld en kwaliteit.
Om dit te kunnen bereiken zet Edionline in op het zelf organiserend vermogen van mensen.

Zelforganisatie is een proces waarbij in een chaotisch systeem spontaan structuren ontstaan.

Voor meer achtergrondinformatie over zelforganisatie: De zwerm

Iedere dag is dit fenomeen in de natuur te aanschouwen en was vóór de industriële revolutie de (onbewuste?) voornamelijk basis tot samenwerking in de bouw.
Zelforganisatie zou dan ook moeten leiden tot meer emergentie in het bouw- en beheerproces en sluit ook beter aan bij de tijdsgeest waar we nu in leven.

Op de bouwplaats is zelforganisatie al vaker aanwezig dan we door hebben. 
Zo worden bijvoorbeeld  beslissingen zelf genomen en problemen binnen het bouwteam opgelost als de uitvoerder even niet bereikbaar is. Deze emergentie zal altijd blijven ongeacht het managementsysteem wat op dat moment wordt geïntroduceerd.

Voor de industriële revolutie (1770) was de traditionele bouw georganiseerd in gilden (meester, knecht, leerling) en was gebaseerd op vakmanschap, verbinden en vertrouwen (zelforganisatie).

Tijdens de industriële revolutie (1770-1940) ontstond het beeld (scientific management) dat vakmensen niet moesten denken maar doen om de effectiviteit van het arbeid te verhogen.
Het management deed haar intrede. Zelfbestuur werd uit de groep gehaald.
Tegelijkertijd is door verregaande mechanisatie en door de opkomst van nieuwe materialen (staal) het traditionele bouwen verschoven naar meer montage- en systeembouw.

Na de industriële revolutie (1940-heden) zijn de managementsystemen meer verfijnd en veelzijdig geworden met het doel het arbeidsproces en de bouw simpeler en beter beheersbaar te maken.
Om meer beheersing van de factoren tijd geld en kwaliteit te realiseren is de mens steeds meer als factor ingezet  en is het denk vakmanschap en doe vakmanschap gescheiden.
De negatieve gevolgen hiervan zijn in het bouw- en beheerproces te merken in de dalende coöperatieve houding , vakmanschap en satisfactie.

Edionline is van mening dat verdere optimalisatie van managementstructuren leidt tot verdere degradatie van de vakman en zijn arbeidssatisfactie.

Het doel om beter en efficiënter samen te werken wordt dan ook niet bereikt.

Ga uit van de mens als actor en zet in op vakmanschap, verbinden en vertrouwen voor een betere coöperatieve houding, vakmanschap en satisfactie en meer beheersing van tijd, geld en kwaliteit.

Meer blogs van Edionline

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Dossierbeheer

Het beheren van het systeem en dossiers gaat verder dan het publiceren van documenten en verstrekken van toegang tot documenten.
Een goed opgezet systeem staat ten dienste van de organisatie.  
Het onderhouden en beheren van het systeem, de dossiers en rechtenstructuren moet dan ook los staan van het gebruik.
Vaak zien wij dat gebruikers binnen de organisatie ook zelf het onderhoud en beheer uitvoeren. Dit leidt  regelmatig tot een optimaal systeem voor een specifieke groep binnen de organisatie.
Het directe gevolg is dat andere groepen snel afhaken en niet effectief kunnen samenwerken.

Koppel het beheer daarom los van de gebruiker. De beheerder houdt de focus op het belang van de organisatie.

De beheerder overziet de rechtenstructuren binnen de organisaties en kan evenwichtig de belangen van mensen en groepen binnen de organisatie afwegen om wijzigingen c.q. aanpassingen binnen het systeem door te voeren.

De beheerder acteert in het belang van de organisatie.

Niet elke organisatie is in staat om het systeem en dossiers te beheren of voldoende toezicht te houden op de opbouw van dossiers, documenten en rechtenstructuren.
Ook is niet elke organisatie in staat om bestaande papieren en digitale dossiers te structureren en in het systeem te plaatsen.

Edionline kan deze organisaties ondersteunen met het beheren en onderhouden van het systeem:

  • Papieren en digitale documenten structureren en in het systeem overzetten.
  • Inrichten en onderhouden van dossiers en rechten structuren.
  • Inrichten en onderhouden van documenten en documentstromen middels metadata, labels en faseringen.
  • Toezicht en kwaliteitsbewaking op dossiers en toegangsbeheer.
  • Advisering, sturing en geven van aanwijzingen voor effectief gebruik van het systeem.