Technisch dossierbeheer Biesbosch Museum

Advisering, implementatie en beheer

Het technisch dossier van het gebouw was, zoals bij veel gebouweigenaren, niet op orde.
Naast de vele bestanden op de eigen server waren ook veel papieren tekeningen, berekeningen en rapportages aanwezig. Daarvan was door gebrek aan tijd en kennis op gebied van technisch dossierbeheer geen overzicht meer op wat nou de laatste tekening of berekening was en welke tekening wel of niet bewaard moest blijven.

De ontpoldering van de Noordwaard was in 2013 voor het Biesboschmuseum de directe aanleiding voor de herontwikkeling van het museum. Het museumgebouw was verouderd en niet toegerust op het gastvrij ontvangen van de groeiende bezoekersstroom.

Om de gegevensstroom tijdens de herontwikkeling in goede banen te leiden is het systeem van Edionline ingezet. Middels een uitgekiende inrichting van het dossier en toegangsbeheer zijn alle technische gegevens (papier en digitaal) in het systeem gezet.
De betrokken bedrijven rondom de herontwikkeling hebben toegang tot het systeem gekregen en werden middels notificaties real time op de hoogte gesteld van de laatste gegevens en wijzigingen. Zij publiceerden ook zelf tekeningen en berekeningen wat garandeerde dat iedere betrokken partij de laatste versie onder ogen kreeg.
Tijdens de bouwvergaderingen waren de bouwverslagen online beschikbaar waardoor er geen discussie kon ontstaan over de publicatiedata van tekeningen of rapportages.

Na afronding van het project zijn alle revisiedocumenten gearchiveerd in het beheer domein van Edionline. De onderhoudsbedrijven hebben toegang tot deze afdeling om documenten te raadplegen. Zij houden ook het dossier op orde door aangepaste tekeningen of onderhoudsrapportages te publiceren.

Het Biesbosch Museum heeft haar dossier op orde en wordt automatisch geïnformeerd als contracten verlopen of nieuwe versies van documenten worden gepubliceerd. Edionline ondersteunt het Biesbosch Museum door toezicht te houden op de rechtenstructuur en controle op gepubliceerde documenten.

Bent u ook geïnteresseerd in de werking en mogelijkheden van Edionline ? Of heeft u ondersteuning en advies nodig bij de inrichting van uw dossiers ?

Neem dan vrijblijvend contact op met Edionline.

Deel dit artikel:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Dossierbeheer

Het beheren van het systeem en dossiers gaat verder dan het publiceren van documenten en verstrekken van toegang tot documenten.
Een goed opgezet systeem staat ten dienste van de organisatie.  
Het onderhouden en beheren van het systeem, de dossiers en rechtenstructuren moet dan ook los staan van het gebruik.
Vaak zien wij dat gebruikers binnen de organisatie ook zelf het onderhoud en beheer uitvoeren. Dit leidt  regelmatig tot een optimaal systeem voor een specifieke groep binnen de organisatie.
Het directe gevolg is dat andere groepen snel afhaken en niet effectief kunnen samenwerken.

Koppel het beheer daarom los van de gebruiker. De beheerder houdt de focus op het belang van de organisatie.

De beheerder overziet de rechtenstructuren binnen de organisaties en kan evenwichtig de belangen van mensen en groepen binnen de organisatie afwegen om wijzigingen c.q. aanpassingen binnen het systeem door te voeren.

De beheerder acteert in het belang van de organisatie.

Niet elke organisatie is in staat om het systeem en dossiers te beheren of voldoende toezicht te houden op de opbouw van dossiers, documenten en rechtenstructuren.
Ook is niet elke organisatie in staat om bestaande papieren en digitale dossiers te structureren en in het systeem te plaatsen.

Edionline kan deze organisaties ondersteunen met het beheren en onderhouden van het systeem:

  • Papieren en digitale documenten structureren en in het systeem overzetten.
  • Inrichten en onderhouden van dossiers en rechten structuren.
  • Inrichten en onderhouden van documenten en documentstromen middels metadata, labels en faseringen.
  • Toezicht en kwaliteitsbewaking op dossiers en toegangsbeheer.
  • Advisering, sturing en geven van aanwijzingen voor effectief gebruik van het systeem.