Effectief samenwerken
met een dossier op orde
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Deel deze pagina

Breng uw dossiers op orde

Dat leidt tot meer effectief samenwerken en beperking van faalkosten

Met Edionline betere bedrijfsresultaten

uw dossiers op orde
beperking van faalkosten
regie over uw eigen gegevens
ontginnen van verborgen informatie
beperking van zoektijd en emailverkeer
meer effectief samenwerken
meer arbeidssatisfactie

Beperk uw faalkosten

Faalkosten worden in hoge mate bepaald door de vorm van organiseren, informatie voorziening en communicatie.
De belangrijkste aspecten van faalkosten waar doorgaans weinig aandacht voor is.
Gewaarborgd door een eenduidige informatiestroom vormt vakmanschap, het onderling vertrouwen en de verbinding de basis voor een goede samenwerking. Duidelijke sturing geeft richting aan de samenwerking. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten om de faalkosten te beperken.

Edionline draagt zorg voor een eenduidige informatiestroom en vormt de basis voor een goede samenwerking en beperking van faalkosten.

Uw dossiers op orde

Zijn uw projecten, dossiers of archieven op orde en toegankelijk?
Of bent u genoodzaakt uren te zoeken of telkens nieuwe documenten te laten maken omdat deze niet meer te vinden zijn?

Dossiers zijn vaak niet op orde en toegankelijk.
Verouderde gegevens, de vele zoekuren en noodgedwongen telkens opnieuw rapportages, tekeningen en berekeningen maken leidt tot onnodige kosten, frustraties en risicovolle situaties.

Als mensen communiceren om informatie uit te wisselen, kennis te delen of samen te werken vormen documenten een belangrijke basis. Door afspraken, kennis en visie vast te leggen in documenten zijn mensen in staat om meer eenduidig te communiceren.

Documenten hebben vele verschijningsvormen. Het zijn niet alleen tekeningen, berekeningen of rapportages maar ook gespreksverslagen, contracten, planningen enzovoorts.
Sinds het intrede van de personal computer zijn documenten steeds meer van papier over gegaan naar digitaal. Documenten noemen we steeds vaker (computer)bestanden en het vooruitzicht is dat het document helemaal niet meer op papier zal verschijnen.
Sterker nog: door de digitalisering zijn er inmiddels bestandsformaten die niet eens meer kunnen worden beschouwd als documenten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 3-dimensionale modellen en complexe rekenmodellen.
De computer, tablet en mobiel is als het ware het nieuwe papier geworden dat real time de status van het bestand weergeeft.

Echter de bestanden zijn doorgaans door de gehele organisatie verspreid en niet voor iedereen toegankelijk.

Het gevolg is een wildgroei aan mappen en naamgeving van bestanden en een chaos van systemen waar de bestanden te vinden zouden moeten zijn.
Deze manier waarop informatie wordt beheerd en (de)centraal wordt opgeslagen werkt fouten  en onnodige frustraties in de hand. Waar staat het bestand? Wat is de status van het bestand? Wat is de laatste versie en wie heeft het bestand wel/niet gekregen?

Allemaal telkens terugkerende problemen die tot hoge directe en indirecte (faal)kosten leiden en bovendien de samenwerking onder druk zetten.
Om plezierig en effectief samen te werken, maar ook om faalkosten te beperken moeten mensen wel op elk moment over dezelfde en bovenal de juiste informatie beschikken.
En dat gaat verder dan elkaar bestanden te sturen via email, WeTransfer of bestanden te delen door middel van shared folders via Sharepoint, Google-Drive, OneDrive of Dropbox.

Is het documentenbeheer binnen uw bedrijf op orde?