Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Deel deze pagina

Effectief samenwerken

voor uw projecten

Edionline wordt ingezet voor het managen van projecten. U kunt eenvoudig en gestructureerd documentversies publiceren en delen, gekoppeld aan een zelf in te richten rechtenstructuur. Documenten lopen synchroon met de projectfasering en desgewenst worden voorzien van status en doel labels.

klanten

Edionline wordt ingezet als platform voor klanten. Veel organisaties delen documenten met hun klanten. Met EOL verloopt dit meer gestructureerd en professioneler dan via mail of transfer platforms. Versiebeheer en het labelen van documenten draagt bij aan een eenduidige communicatie. Reacties op documenten worden centraal geregistreerd en notificaties worden automatisch verzonden bij nieuwe versies, reacties en verlopen documenten. Advocatuur, Accountancy, advies- en designbureaus. Het kan allemaal met Edionline.

Transparant, effectief en doelmatig informatie delen

bedrijfsorganisaties

Edionline wordt ingezet als platform voor de interne organisatie. Middels rechtenstructuur kunnen documenten op verschillende niveaus worden gepubliceerd en gedeeld. Elk document is voorzien van versiebeheer en reactieveld en is 24/7 overal met een internetverbinding bereikbaar. Interne en externe projecten kunnen worden losgekoppeld en van een aparte rechtenstructuur worden voorzien. Per afdeling kunt u er voor kiezen om een notificatie voor een nieuwe versie of reactie te ontvangen. En er kan nog veel meer.

en uw vastgoed

Edionline wordt ingezet voor het beheren van objecten. Alle gegevens van het object op één centrale plaats met een zelf in te richten rechtenstructuur. Wijzigingen en mutaties worden middels versiebeheer netjes bijgehouden eventueel voorzien van een korte toelichting. Nooit meet te laat voor onderhoudscontracten en verzekeringen door automatisch verzonden notificaties van verlopen documenten. De eigenaar van het object houdt de regie en blijft eigenaar van de objectgegevens.

Kies uw abonnementsvorm:

KLEIN

10 projectdossiers
maandelijks
  •  
Populair

MIDDEL

50 projectdossiers
maandelijks
  •  

GROOT

100 projectdossiers
maandelijks
  •  

Met Edionline betere bedrijfsresultaten

uw dossiers op orde
beperking van faalkosten
regie over uw eigen gegevens
ontginnen van verborgen informatie
beperking van zoektijd en emailverkeer
meer effectief samenwerken
meer arbeidssatisfactie