Software met een menselijke maat

Wij, Edionline, bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Edionline (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software die door ons is ontwikkeld. Hieronder treft u de algemene voorwaarden, privacy policy en voorwaarden acceptabel gebruik aan die op het gebruik van de Software van toepassing zijn.
Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Software, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@edionline.eu.
Wij hebben het recht deze de algemene voorwaarden, privacy policy en voorwaarden acceptabel gebruik te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

Download hier onze Algemene voorwaarden, privacy policy en acceptabel gebruik.

|   info@edion.eu   |   KvK 17 17 22 15   |   BTW NL 81 43 15 823 B01   |